فهرست بستن

دعوت به همکاری متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

دعوت به همکاری روانپزشک

شرایط و نحوه همکاری برای متقاضی متخصص اعصاب و روان (روانپزشک) به شرح زیر است  :

1- دارای پروانه مطب تهران 

2- روان پزشکانی که دارای مدرک فلوشیپ باشند از اولویت ویژه ای برخوردار خواهند بود 

3- اسامی و مدارک علمی کلیه پذیرفته شدگان به وزارت بهداشت ارسال خواهد شد ودر صورت تایید وزارت بهداشت شروع به کار خواهند نمود.

4- رزومه های ارسالی باید کامل و شامل کلیه مشخصات فردی ، اجتماعی ، شغلی ، تحصیلی ، مدارک و سخنرانی ها و فعالیتها و … باشد.

5- لطفا رزومه کامل و با تمام جزییات خود را به آدرس dr.azarangi@gmail.com ایمیل فرمایید.