تشخیص زود هنگام آلزایمر با استفاده از QEEG

نقشه برداری رنگی مغز یا الکتروانسفالوگرافی کمی یا QEEG تکنولوژی جدیدی برای تشخیص انواع بیماری های مغز و اعصاب و روان می باشد. دقت و حساسیت تشخیصی این وسیله به قدری زیاد و دقیق است  ، که حتی بیماری آلزایمر…