نوروفیدبک و کاربرد آن در درمان اختلال یادگیری

  اختلالات یادگیریLearning Disorder ناتوانی یادگیری یک اصطلاح عام است که به گروهی نا همگن از اختلالات اطلاق میشود و به  صورت دشواری های جدی در اکتساب و کاربرد گوش دادن،حرف زدن،خواندن،نوشتن،استدلال