فرق بین یک روانپزشک و یک روانشناس چیست ؟

فرق بین یک روانپزشک و یک روانشناس The difference between a psychiatrist and a psychologist   دکتر دانشور پور – متخصص اعصاب و روان (روانپزشک) دنیای امروزی اطراف انسان ها فشارهای متعددی در حوزه های مختلف زندگی بر آن ها…