خاطره جالب مادری در مورد ارزیابی کلینیکال کیو Clinical Q

مادری که پسر ۱۴ ساله اش بیش فعالی داشت چنین می نویسد . پریشان و مستاصل ، ولی مصمم برای معالجه پسرم بودم ، که به کلینیک قدم گذاشتم ، بلافاصله درکلینیک موبایل خود را خاموش کردم ، و از…