TMS با الکتروشوک چه تفاوت هایی دارد؟

در مقاله قبل خواندیم : تاثیر پالس های rTMS بر مغز بیماران زیادی میپرسند که تکنولوژی تی ام اس با الکتروشوک چه فرق هایی دارد و آیا با دستگاه تی ام اس مانند الکتروشوک به مغز بیماران جریان الکتریکی وصل میشود…