فهرست بستن

کلینیکال کیو – Clinical Q

کلینیکال کیو روش تشخیص پیشرفته در بیماری های مغز و اعصاب و روان

آیا می دانید که طرز کار و فعالیت نواحی مختلف مغز در جریان بیماری ها و ناراحتی های مختلف فرق می کند ، شما وقتی به یک عکس مثبت و شادی با منظره طبیعت نگاه می کنید،  با زمانی که به یک عکس منفی با منظره جنگ و خونریزی نگاه می کنید ، امواج مغزی شما در موقع دیدن عکس مثبت و منفی متفاوت است .

امواج مغزی بیمار افسرده با فردی شاد و سالم فرق میکند ، امواج مغزی کودک بیش فعال متفاوت از کودک سالم است ، امواج مغزی در نواحی مختلف مغز در جریان بیماری ها و ناراحتی هایی نظیر بیش فعالی ، عدم دقت و عدم تمرکز، اختلال حافظه ، اختلال یادگیری ، فراموشی ، اضطراب ، افسردگی ، وسواس اختلالات خواب ، اعتیاد به مواد مخدر و داروها  ، الکلیسم ، آسیب های بعد از حادثه ، و بیماری های اعصاب و روان فرق می کند .

برای مثال در جریان بیماری افسردگی دامنه امواج مغزی در نیمکره چپ به خصوص در ناحیه پیشانی طرف چپ فعالیت کمتر از طرف راست را دارد،  و یا در جریان بیش فعالی ، در خط وسط و بالای مغز ، امواج مغزی آهسته تر است .

کلینیکال کیو وسیله ای است ،  بدون این که شما ، نوع ناراحتی خود را به پزشک بیان کنید ، این وسیله تشخیص میدهد که مرکز ناراحتی شما کدام ناحیه از مغز است ، و کدام ناحیه از مغز غیر طبیعی کار میکند ، و جالب این است که بدون اینکه شما ناراحتی تان را بیان کنید ، کلینیکال کیو به شما نشان می دهد که علت و نوع ناراحتی که این اختلال در کارکرد مغز را به وجود آورده کدام ناراحتی یا بیماری می باشد.

به طور خلاصه می توان گفت که ، کلینیکال کیو وسیله‌ای است که در مغز محل اختلال و بیماری را تعیین می کند ، و با تجزیه تحلیل هایی که انجام می‌دهد میزان و شدت آن را تشخیص می دهد ، و جالب اینکه نوع بیماری را بدون اینکه شرح حال قبلی از بیمار گرفته باشیم را تشخیص می‌دهد ، و پس از تشخیص دقیق محل و نوع ضایعه و یا بیماری ، می توانیم میزان فعالیت سلولهای عصبی آن ناحیه معیوب را توسط نوروتراپی و طی جلساتی به حالت طبیعی برگردانیم .

و بیمار بدون اینکه کوچکترین عارضه‌ای را تحمل کند طی چند جلسه بهبودی حاصل می شود ، کلینیکال کیو وسیله ای برای تشخیص بیماری های مغزی و اعصاب و روان مانند افسردگی ، اضطراب ، بیش فعالی ، وسواس ، بیماری های دوقطبی و اسکیزوفرنی ، آسیب های بعد از حادثه ، خستگی مفرط ، بی خوابی ، اختلال خواب اعتیاد به دارو و مواد مخدر و الکل فیبرومیالژی ، اختلالات حافظه ، اختلالات یادگیری ، اختلالات شناختی ،اختلالات هیجانی و پرخاشگری را بدون اینکه بیمار خودش توضیح در مورد نحوه بیماریش داده باشد تشخیص  دهد ، و زمانی که پزشک به نتیجه کلینیکال کیو نگاه میکند ، و نوع ناراحتی و بیماری را به مراجع توضیح می دهد در آن لحظه است که مراجعه از تعجب دهانش باز می ماند ، که شما این مطالب را که من درباره آن توضیح نداده ام ، از کجا تشخیص داده اید ؟

 بلی ، هر ناراحتی و هر بیماری برای خودش ، بر نحوه کارکرد مغز تاثیر می‌گذارد و آن را تغییر می دهد و کلینیکال کیو می‌تواند با توجه به تغییرات به وجود آمده ، محل آن و نوع بیماری را به طور دقیق برای شما تشخیص دهد ، خوشبختانه این دستگاه از سالها پیش در مرکز چند تخصصی مغز و اعصاب و روان ذهن برتر ایرانیان موجود بوده .

با تشکر دکتر داوود آذرنگی متخصص مغز و اعصاب مرکز چند تخصصی ذهن برتر ایرانیان