فهرست بستن

نوروفیدبک و کاربرد آن در درمان اختلال یادگیری

 

download (8)

اختلالات یادگیریLearning Disorder

ناتوانی یادگیری یک اصطلاح عام است که به گروهی نا همگن از اختلالات اطلاق میشود و به  صورت دشواری های جدی در اکتساب و کاربرد گوش دادن،حرف زدن،خواندن،نوشتن،استدلال

 

کردن یا ناتوانایی های ریاضی تظاهر می کند.فرض بر این است که ناشی از اختلال در کارکردهای دستگاه اعصاب مرکزی میباشد.

download (9)

ارزیابی کودکان با نارسایی های ویژه در یادگیری ، برای اینکه معلوم شود نوع مشکل آن کدام است و چگونه میتوان برای آن برنامه ریزی کرد یکی از مهمترین قدم های مداخله برای این کودکان میباشد.زیرا فعالیتهای بعدی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.نکته مهمی که همیشه باید در نظر داشت این است که نارسایی های ویژه در یادگیری حوزه بسیاز پیچیده ای دارد و شامل ناتوانایی های گوناگون و با درجات با شدت متفاوتی میباشد که در اثر عوامل بسیاری به وجود می آید.از طرف دیگر به علت اینکه اختلالاتی مانند تاخیر در گفتار و نارسایی های یادگیری خیلی دیر بروز می کنند یک ارزیابی همه جانبه و به موقع ضروری میباشد تا در موقع مناسب ارجاع لازم انجام گیرد.

این اختلالات در سنین دبستان شایع هستند و در این اختلالات علیرغم هوش نرمال و عدم وجود نقص حسی،  کودک در یادگیری مشکل دارد این اختلالات موارد زیر را در بر می گیرد :

-نقص توانایی برای شناخت واژه ها

-خواندن کند و نادرست

-مشکل در فهمیدن و نام بردن اصطلاحات ریاضی، عمل ها و مفاهیم،گروه بندی ارقام ، رعایت مراحل ریاضی ، شمارش و جدول ضرب

-مشکل در یادگیری نوشتن لغات و جملات

رده سنی

از لحاظ سنی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری از سن6 تا 11 سالگی به تدریج افزایش می یابند و اکثر آنها در گستره سنی 10 تا 15 سالگی قرار دارند.این تعداد در سنین 12 تا 16 سالگی کاهش چشم گیری می یابند. میزان شیوع در پسران و دختران 4 به 1 می باشد البته دلیل شناخت بیشتر پسران این است که آنها بیشتر به رفتارهای مخرب گرایش دارند و برای دیگران مزاحمت ایجاد میکنند و بیشتر ارجاع داده میشوند.

درمان

برای انواع اختلال یادگیری روش های متنوعی ارائه میشود که عبارتند از:

-نوروفیدبک

در درمان این اختلالات نوروفیدبک تحول بزرگی ایجاد کرده است. در مورد اختلالات یادگیری،

نوروفیدبک به تنهایی پاسخگو میباشد و نیازی به درمان مکمل ندارد.معمولا با کامل کردن یک دوره درمانی، بهبودی ثابتی حاصل میگردد.

تاثیر این روش در چندین پژوهش علمی و معتبر نیز تایید شده است.

-بازتوانی شناختی

-بازی درمانی

-انواع روش های روانی و رفتاری دیگر

 

 

           نویسنده : پرستو نایب زاده

                           کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

                           نوروتراپیست