فهرست بستن

نقشه برداری رنگی مغز یا QEEG چیست ؟

برای این که بتوانیم نقشه مغزی یا QEEG  از مغز تهیه کنیم ، لازم است از فردی که می خواهیم QEEG  بگیریم ، اول باید الکتروانسفالوگرافی یا EEG  تهیه کنیم . البته لازم است بدانیم که الکتروانسفالوگرافی یا نوارمغزی عبارت است از ثبت فعالیت الکتریکی نورون های قشر مغز از روی جمجمه ، که پس از قراردادن الکترود ها در نقاط مختلف سر ، فعالیت الکتریکی را می توانیم در آن نقاط برای مدت زمان معلوم ثبت کنیم . وبعد ازآن می توان آنها را در کامپیوتر ذخیره کرده و یا آنها را در روی کاغذ چاپ و مطالعه کرد .

مطالعه نوار مغزی یا الکتروانسفالوگرافی به صورت مشاهده چگونگی فعالیت الکتریکی توسط متخصص مغزواعصاب است ، دراین مشاهده بعضی از بیماری ها مانند بیماری صرع و آنسفالیت را می شود تشخیص داد.

ولی برای بررسی بیشتر و تشخیص بیماری های روانی وبیماری های شناختی مغز ، و بیماری هائی نظیر آلزایمر و پارکینسون لازم است ، داده های مربوط به نوار مغزی توسط نرم افزار مخصوصی تجزیه و تحلیل یا آنالیز شود ،  که متخصص مغز و اعصاب فقط با نگاه کردن نمی تواند این تجزیه و تحلیل را انجام دهد .  وقتی که نوار مغزی توسط نرم افزار تجزیه و تحلیل می شود ، بطور دقیق فرکانس امواج مغزی را در نقاط مختلف مغز نشان می دهد، و اگر بین دو نیمکره غیرقرینگی باشد ، بطور دقیق توسط رنگ ها آن را نشان می دهد ، میزان فعالیت سلول های مغزی را به صورت آمپلیتود در نقاط مختلف مغز نشان می دهد ، میزان هماهنگی بین نورون ها را با رنگ در نقاط مختلف مشخص می کند . ومهم تر از همه این که توسط نرم افزار خاصی نقشه مغزی یا QEEG  انجام شده با نقشه مغزی یا QEEG  هزاران انسان نرمال وسالم (استاندارد) که از نظر جنس و سن عینا با شرایط فردی که نقشه مغزی گرفته یکسان است ، مقایسه می شود ، و در هر نقطه از مغز فرد مورد آزمایش ، اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ، به صورت رنگ های مختلف میزان انحراف از استاندارد را نمایان می کند .  ووقتی که متخصص مغزواعصاب به این نقشه ها نگاه می کند ، دقیقا محل و چگونگی ضایعه مغزی مشخص می شود .

در زیر نقشه مغزی چند بیماری نشان داده شده است:

نقشه رنگی مغز QEEG

 

نقشه رنگی مغز QEEG

 

نقشه رنگی مغز QEEG

 

دکترداود آذرنگی متخصص مغز و اعصاب و نوارمغزی

مرکز چند تخصصی مغز واعصاب وروان ذهن برتر ایرانیان

 

بیشتر بدانبم …