فهرست بستن

نحوه انجام نوروفیدبک

ابتدا شرح حالی از بیمار گرفته می شود و سپس در یک صندلی راحت و در جایی آرام و بدور از سر و صدا دو عدد الکترود به گوشهای راست و چپ و یک الکترود به سر او در جای مناسب و با توجه به نوع بیماری متصل می شود و سپس از بیمار خواسته می شود که کاملا آرام باشد و به صفحه مانیتوری که در مقابلش قرار دارد نگاه کند.

درمانگر برنامه خاصی که متناسب با نوع بیماری می باشد انتخاب می کند ، این برنامه شبیه بازی کامپیوتری است و فرق اساسی که با بازی های کامپیوتری معمولی دارد این است که کاملا بدون دخالت دست و بدون استفاده از دسته یا فرمان بازی می باشد و بیمار باید با نیرو و توانایی مغز خود بازی را هدایت کند، و وقتی که در جهت بهبودی و اصلاح بیماری دربازی پیش می رود جایزه می گیرد که منجر به تشویق بیمار به ادامه بازی می شود .

پس از چند جلسه درمان مغز تکالیف را می آموزد و خود را با آن تطبیق می کند و در پایان هر جلسه الکترودها از بیمار جدا می شود .

بمنظور هر چه بهتر بودن نتایج حاصل از درمان و پایداری بیشتر اثرات درمانی تعداد جلسات باید به حدی باشد که درمان تکمیل شود .

مدت زمان معمول جلسات حدود 45 دقیقه است ، ممکن است در برخی موارد کمی طولانی تر یا کوتاه تر شود، حداقل 2 الی 3 جلسه در هفته توصیه می شود ، اما برگزاری 3 تا 4 جلسه در هفته باعث تسهیل درمان می شود.

neurofeedback_bild

برای قطع درمان باید به تدریج فاصله جلسات را زیاد کرد. ابتدا دو هفته یکبار و سپس ماهی یکبار ، اگر بمحض از بین رفتن علائم و نشانه های بیماری درمان را قطع کنیم ممکن است پس از گذشت مدتی دوباره بیماری عود کند، در این موقع تصور می شود که نوروفیدبک بی تاثیر بوده ، اما باید بدانیم که نوروفیدبک نوعی یادگیری است و کاملا واضح است که هر چه تکرار و تمرین بیشتر باشد یادگیری نیز بهتر و پایدارتر خواهد بود .