فهرست بستن

مقاله Wall Street Journal در باره نوروفیدبک – 2016

آموزش مغز جهت بهبود اضطراب، افسردگی و سایر اختلالات روانی

نويسنده آندرا پترسن -ژانويه2016

www.wsj.come/articles/brain-training-for-anxiety-depression-and-other-mental-conditions-1453144315

2
یک درمان جدید برای اختلالات روانی، افسردگی و اضطراب با استفاده از اسکن زمان واقعی برای نشان دادن چگونگی عملكرد مغز بیماران و رفع اين اختلالات.اين درمان، نوروفيدبك نام دارد.با توجه به تحقيق منتشر شده در

International Journal of Methods in Psychiatric Research در سال 2012 تقريبا 17% از مردم آمريكا از افسردگی شديد در طول دوران زندگی خود رنج می برند. همه افراد به درمان های رایج مانند داروهای ضد افسردگی و درمان های روانشناختی، پاسخ نمی دهد. در مطالعه ای كه 3000 بیمار افسرده را مورد بررسی قرار داده بود، تنها 1/3 از آنها، پس از 14 هفته با استفاده از داروی سیتالوپرام (که یک نوع داروی ضد افسردگی است ) بهبودی خود را به دست آورده بودند.
نوروفیدبک قصد دارد تا دقیق تر از درمان های فعلی باشد. نوروفیدبک به طور مستقیم اختلالات مغز، فرآیندهای عاطفی و شناختی را كه به عنوان زمینه ساز بروز اختلالات روانی شناخته شده اند، هدف قرار می دهد.
به جز افسردگی، از نوروفیدبک برای درمان انواع فوبيا، وسواس های فكری و عملی، اعتياد، آسيب های تروماتيك مغزی نيز استفاده می شود.

طبق گفته ،Kimberly Young فوق دکترا در موسسه تحقیقات مغز لوريت

The Laureate Institute در شهر اكلاهلما :”با استفاده از نوروفیدبک، هيچ نيازی به درمان دارويی و يا صحبت كردن در مورد مشكلات خادوادگی با غريبه ها نيست.”
به طور کلی در نوروفیدبک، به بیمار گفته می شود كه به تصاویر در مانيتور نگاه کند در حالی که مغز او توسط دستگاه اسکن می شود. فعالیت نواحی خاصی از مغز كه مربوط به موضوع بیماری است، از طریق کامپیوتر تجزیه و تحلیل می شود. در اين زمان است كه بیمار بازنمایی بصری از فعالیت مغز خود را به شکل یک دماسنج یا نوار رنگی می بیند و بر اساس آنچه در مغز در حال انجام است، به فرد گفته می شود كه فعالیت آن ناحيه از مغز را افزایش و یا كاهش دهد.
دكتر يونگ رهبری یک مطالعه از بررسی 23 بیمار افسرده كه در سال 2014 در مجله Plos One منتشر شده است را به عهده داشت. در آن، کسانی که یک جلسه نوروفیدبک برای بیماری خود دریافت نمودند، نمرات خود را در مقیاسی از افزایش شادی به طور قابل توجهی بیشتر از کسانی که در گروه گواه(گروهی كه از روش های ديگر استفاده كردند) بودند، مشاهده كردند. نمرات شادی در گروه فعال 20٪ بالا رفت در حالی كه در گروه کنترل فقط 2٪ افزايش يافت.
در نتایج حاصل از یک مطالعه اخیر، دکتر يونگ متوجه شد که پس از 2 جلسه نوروفیدبک، 50٪ از ميزان افسردگی گروه فعال کاهش یافت. اين نتايج در نشست سالانه جامعه بیولوژیکی روانپزشکی

Society of Biological Psychiatry در سال 2015 ارائه شد.

 

در حالی که تنها چند سال از كاربرد نوروفیدبک می گذرد ، اصول و قواعد آن ازچند دهه پيش وجود داشته است. پزشکان و محققان به مدت طولانی از الکتروانسفالوگرام (EEG) برای انجام عملی مشابه نوروفیدبک، استفاده می كردند.(EEG آزمونی است که فعالیت الکتریکی مغز را ثبت می كند). اين رویکرد بخصوص بعنوان درمان برای ADHD در کودکان محبوب و كاربردی است.
در یکی از مطالعات دیوید لیندن، استاد روانپزشکی و علوم اعصاب در دانشگاه کاردیف در شهر ویلز( Cardiff University) ، که درمان افسردگی با نوروفیدبک را در سال 2012 مورد بررسی قرار داده بود؛ بیماران افسرده كاهش و افت نشانه های بيماری خود را تا 30٪ تنها پس از انجام چهار جلسه نوروفیدبک مشاهده كردند.
محققان دانشگاه آستین درتکزاس University of Texas at Austin در حال تلاش برای رسيدن به یک رویکرد جدید هستند. آنها به جای نمایش بازخوردها به شكل نمودار یا دما سنج، از تصاویری که بر اساس فعالیت مغز افراد تغيير می كند، استفاده نمودند. افراد افسرده تمایل به سوگیری ، دارند. به اين معنی كه آنها توجه بیشتری به محرک های منفی دارند و به سختی می توانند تفكر درباره آن را رها کنند. هدف از آموزش نوروفیدبک اين امر است كه به بیماران مبتلا به افسردگی كمك كند تااز قید و بند افكار منفی جدا شوند .

3

در یک مطالعه آزمایشی کوچک بدون گروه کنترل، به بیماران افسرده یک سری تصوير، همزمان با اسکن شدن مغزشان، نشان داده شد. در هر یک از تصاوير، يك چهره غمگین در صحنه ای از یک اتاق نشیمن نشان داده شد و به عنوان مثال به بیماران گفته شد كه بر صحنه اتاق نشیمن تمرکز كنند و چهره را نادیده بگيرند. از آنجايی که محرک عاطفی مانند چهره باعث فعال شدن بخش های خاصی از مغز می شود، اسکن نوروفیدبک می تواند تشخیص دهد كه افراد به چه چيزی توجه كردند. بعد از آن تصویر بر اساس فعالیت مغز افراد تغییر کرد و هر چه آنها بيشتر به صحنه اتاق نشیمن توجه می كردند، چهره غمگین کم نورتر و كم رنگ تر ظاهر می شد. علائم افسردگی آنها در طی انجام سه جلسه نوروفیدبک در هفته و ادامه آن در طول يك ماه بعد به بهبودی اختلال افسردگی منجر شد.

ترجمه کیانا کیانپور

کارشناس ارشد روانشناسی تربيتی

مرکزنوروتراپی ایرانیان

 متن اصلی مقاله 2016 Wall Street Journal

 

Brain Training for Anxiety, Depression and Other Mental Conditions

By Andrea Petersen
Jan.18, 2016

www.wsj.come/articles/brain-training-for-anxiety-depression-and-other-mental-conditions-1453144315

A new treatment for psychiatric disorders like depression and anxiety uses real-time scans to show patient how their brain works and how to fix dysfunctions.
The treatment is called neurofeedback.
Almost 17% of Americans are suffering from major depression during their life time, according to a 2012 study published in The International Journal of Methods in Psychiatric Research.
Neurofeedback aims to be more precise than current therapies. It directly targets the brain dysfunctions and emotional cognitive processes that are understood to underlie psychiatric disorders.
Besides depression, neurofeedback is being studied in phobias, obsessive compulsive disorder, addiction, traumatic brain injury, among other illnesses.
“With neurofeedback there is no need to take medication and no need to talk about you personal problems with strangers.” Says Kimberly Young, a postdoctoral associate at Laureate Institute for Brain Research in Tulsa, Okla.
In general in neurofeedback, the patient are told look at pictures while their brain are scanned. The activity of certain brain region related to subjects’ illness is analyzed via computer. Patients see visual representations for their brain activity in form of a thermometer or colored bar.
Dr. Young led a study of 23 depressed patients published in 2014 in journal Plos one. In it, those who received one session of neurofeedback for their illness saw their scores on a measure of happiness increase significantly more than those in a control group.
The happiness scores in the active group jumped 20%, the control group went 2%. Depression scores and an anxiety measurement also dropped after treatment.
In results from a more recently study, Dr Young says that after two sessions of neurofeedback, depressions score dropped 50%. In the control group, they dropped 10%. The results were presented at The Society of Biological Psychiatry annual meeting in 2015.
While neurofeedback is only a few years old, its principles have been around for decades. Doctors and researchers have long used electroencephalograms (EEG), tests that record electrical activity, to perform a version of neurofeedback. The approach is particularly popular as a treatment for ADHD in children.
In a study of David Linden, a psychiatrist and professor of neuroscience at Cardiff University in Wales In 2012, depressed patients saw their symptoms drop by 30% after four sessions of neurofeedback.
Researchers at University of Texas at Austin are trying a novel approach. Instead of displaying feedback as a chart or temperature gauge, they are using pictures that change based on subjects’ brain activity. Depressed patients tend to have what is known as a negative attention bias: They pay more attention to negative stimuli and have a harder time disengaging from it. The goal of the neurofeedback training is to get depressed patients to disengage from the negative. In a small pilot study without a control group, depressed patients were shown a series of images while in the scanner. In each one, a sad face was superimposed on a neutral scene, of a living room, for example. Patients were told to focus on the scenes and ignore the faces.
Because emotional stimuli like faces activate certain parts of the brain, the neurofeedback scan could distinguish what the subjects paid attention to. The image was then changed based on the subjects’ brain activity: The more they paid attention to the scenes, the fainter the faces appeared. Depression symptoms continued to improve during three sessions of neurofeedback in a week in the following month.