فهرست بستن

فیزیوتراپی برتر مرزداران

فیزیوتراپی برتر مرزداران مرکز فیزیوتراپی در بلوار مرزداران – جنب ایستگاه مترو مرزداران و خ البرز می باشد

فیزیوتراپی برتر مرزداران

بلوار مرزداران – بین ایستگاه مترو مرزداران و خ البرز – پ 67

فیزیوتراپی چیست ؟

فیزیوتراپی یک رشته مبتنی بر علم است که باعث بهبودی در بیماری ، آسیب یا ناتوانی می شود. هدف از این علم بازگرداندن حرکت و توانایی عملکردی فرد است. فیزیوتراپی حرفه ای مستقل است که در آن پزشکان تصمیم گیری در مورد درمان و داوری های بالینی را انجام می دهند.