فهرست بستن

عوارض جانبی نوروفیدبک

تا بحال هیچ نوع اثر منفی از نوروفیدبک گزارش نشده ، بدترین حالت این است که به درمان پاسخ ندهد.