فهرست بستن

دستگاه TMS چگونه مغز را تحریک می کند؟

 

روش های استفاده از TMS روز به روز در حال پیشرفت و افزایش است ، TMS تکنیک نوروفیزیولوژیک است که بصورت غیرتهاجمی می تواند مغز انسان را تحریک کند، شروع استفاده از آن از حدود 30 سال قبل است ، وTMS  اغلب همراه با سایر روش های مطالعه علوم اعصاب برای مطالعه ارتباطات داخلی مغز و نیز ارتباطات بین نقاط مختلف قشر مغز و ارتباطات بین مغز و نخاع ، ارتباط بین فعالیت های مغزی در جریان رفتارهای گوناگون ،وبررسی نوروفیزیولوژیکی و پاتوفیزیولوژیکی بیماریهای مختلف مغز و اعصاب و اعصاب وروان به کار می رود. علاوه برآن درمدت زمان بخصوص rTMS  توانائی تنظیم فعالیت مغز را دارد ، و می تواند بر روی بیماری های روانی نظیر افسردگی شدید ، بیماری صرع و دردهای مزمن اثر درمانی داشته باشد . در 5 سال اخیر دستگاه TMS  برای درمان افسردگی های شدید مقاوم به درمان و نیز برای تهیه نقشه قشر مغز در نواحی تکلم و حرکتی توسط سازمان غذا د داروی آمریکا (FDA) تایید شده، ولی در کشورهای اروپائی توسط (CE)  برای موارد استفاده بیشتری مورد تایید است .

القای الکتریکی:

TMS براساس قانون الکترو مغناطیسی فاراده در مغز جریان الکتریکی ایجاد می کند. بطور ساده فاراده کشف کرد که پالس الکتریکی که به سیم پیچ کویل فرستاده می شود ، توان آن را دارد که میدان مغناطیسی تولید کند ،  میزان تغییرات این میدان مغناطیسی یک جریان الکتریکی ثانوی در نزدیک هادی ایجاد می کند. از آنجا که پالس الکتریکی TMS خیلی سریع ودرمدت کمتر از یک میلی ثانیه به حداکثر و پیک خود می رسد وبلافاصله افت کرده وبه صفرمی رسد ، وآن جریان به سیم پیچ داخل کویل TMS می رسد ، این نوسان سریع جریان الکتریکی در کویل ایجاد میدان مغناطیسی می کند که عمود بر سطح کویل است ، که شدت این جریان مغناطیسی تا 2.5 تسلا رسیده و بلافاصله این جریان مغناطیسی افت کرده وکاهش می یابد. که این جریان مغناطیسی بدون محدودیت از جمجمه عبورکرده و وارد مغز می شود ، ودر مغز به جریان الکتریکی تبدیل می شود که به موازات جریان موجود در کویل ولی جهت آن برعکس جریان الکتریکی اصلی موجود درکویل است .بنابراین دستگاه TMS  وسیله ای است که می توان توسط آن بدون استفاده از الکترود و بوسیله  القاء مغناطیسی ، مغز را تحریک کرد. پایداری شدت القای مغناطیسی با توان 3 (مکعب) نسبت عکس دارد ، یعنی زمانیکه فاصله از جریان اصلی افزایش می یابد ، شدت جریان مغناطیسی به شدت کاهش پیدا می کند . بنابراین جریان الکتریکی تولید شده در مغز با افزایش فاصله از کویل کم می شود. به همین علت تحریک مغز توسط دستگاه TMS  به نواحی سطحی مغز و تا 1.5 الی 2 سانتی متری از جمجمه به داخل نفوذ می کند. به همین جهت تکنیک های مخصوصی است که قدرت نفوذ به مغز را تا نواحی عمقی ترافزایش می دهد، وبا دستگاه های TMS  رایج و کویل های معمولی فقط می توان نواحی سطحی مغزدر زیر کویل را تحریک کرد و قدرت نفوذ به نواحی عمقی تر را  ندارد. وقتی که کویل به طور مماس بر جمجمه قرار می گیرد ، جریان الکتریکس تولید شده در مغز به موازات قشر مغز خواهد بود. و میزان جریان تولید شده در نقاط مختلف مغز وهمچنین افرا مختلف متفاوت می باشد.

ترجمه توسط دکتر داود آذرنگی (نورولوژیست)

مرکز چند تخصصی مغز و اعصاب ذهن برتر ایرانیان