فهرست بستن

خاطره جالب مادری در مورد ارزیابی کلینیکال کیو Clinical Q

مادری که پسر ۱۴ ساله اش بیش فعالی داشت چنین می نویسد .

پریشان و مستاصل ، ولی مصمم برای معالجه پسرم بودم ، که به کلینیک قدم گذاشتم ، بلافاصله درکلینیک موبایل خود را خاموش کردم ، و از این که سال ها به پزشکان مختلفی رفته بودم ، و داروهای زیادی به پسرم تجویز شده بود ، که هیچکدام موثر نبوده!

پرونده قطوری از تاریخچه و شرح حال بیماری پسرم را با خود به کلینیک آورده بودم ، که برای انجام تست ها و آزمایشات و اقدامات درمانی آن هزینه زیادی را متقبل شده بودم ، در حالی که بیمه به من هیچ کمکی نکرده بود و هیچ کدام از اقدامات انجام شده جزو بیمه نبوده ، دیگر خسته شده بودم  ، وقتی که پیش دکتر رسیدم ، پرونده قطور را در دست من دید ، ولی کوچکترین اعتنایی به آن نکرد ، و پرونده را برای بررسی از من نخواست ، و هیچ سوالی هم از من نپرسید ، ولی دکتر ،  پسرم را به گوشه ای از اتاق که کامپیوتر روی میزی قرار داشت ، هدایت کرد و به پسرم گفت که پاهایش را زیر چهارپایه بگذارد ، و بعد از آن دو تا سیم به گوش ها و یک سیم به وسط سر پسرم وصل کرد ، و سپس دکتر مرا به اتاق انتظار راهنمایی کرد ، و پس از چند دقیقه دکتر در حالی که پرینتی در دست داشت ،  آمد ، و به طرح کلی مغز اشاره کرد ، و گفت ، اینها نشانه تروما است ، سپس شانه هایش را بالا برد ،  و منتظر جواب من بود، من وقتی شنیدم ، وسط ابروهایم را جمع کردم ، درضمن ادامه داد ، که به مقدار زیاد امواج آهسته دلتا دارد , که این حالت در افرادی که بیش فعال هستند ، و تحرک زیادی دارند ، نظیر بیماری ADHD   , مشاهده می شود , ولی این مسئله خیلی شدید نیست , او به دور یکی از شماره های موجود در کاغذ دایره ای دورش کشید ، و گفت که خیلی زیاد سر سخت است ، و  زیاد  پشت کار دارد ، ولی در حافظه کوتاه مدت مشکل دارد ، و مشکل ارتباط با دیگران دارد ، عدم توانایی قبول قوانین اجتماعی را دارد، و اضطراب های هیجانی و حالت انفجاری دارد ، و یک به یک نسبت ها و اعداد به دست آمده را بررسی کرد ، گویی که پیشگویی می کند و بدون اینکه من از سوابق بیماری و علائم بیماری چیزی به دکتر گفته باشم ، ایشان با تمام جزئیات کامل و دقیق ، تمام ناراحتی های پسرم را در عرض چند دقیقه توسط انجام کلینیکال کیو تشخیص داد ، و نتیجه را به من گفت  .

و سپس دکتر اظهار نمود که توسط چند جلسه نوروتراپی خوب خواهد شد.

برگرفته از کتاب

Adding neuro therapy to your practice

تألیف پروفسور Paul .G .Swingle

ترجمه و گردآوری توسط دکتر داوود آذرنگی متخصص مغز و اعصاب مرکز ذهن برتر ایرانیان

مهر ۱۳۹۸