نوروفیدبک درمان موثر وغیر دارویی برای ADHD
توسط کریستی آ.دینامی

cats

” قرص ها تنها راه برای مدیریت رفتارهای نامناسب و ناسازگارانه فرزند شما را نیستند “

نوروفیدبک ، درمانی ایمن ، غیر تهاجمی و گزینه جایگزین برای درمان اختلال بیش فعالی و کمبود توجه (ADHD) در کودکان و نوجوانان        می باشد. در نوامبر سال 2012، آکادمی پزشکی اطفال آمریکا ، بیوفیدبک و نوروفیدبک را به عنوان درمان سطح یک 1 یا “بهترین پشتیبانی” (درمان اصلی) برای درمان کودکان مبتلا به ADHD تایید کرده است. برای والدینی که به دنبال درمان غیر دارویی موثر برای ADHD هستند ، نوروفیدبک تاثیر درمانی قابل توجهی  دارد.

برآورد شده است که دو میلیون کودک در ایالات متحده آمریکا درارای نشانه های ADHD ، که بی توجهی یا بی توجهی همراه با فعالیت زیاد را شامل می شود ، وجود دارد.

شاخص های متداول ADHD با فعالیت زیاد عبارتند از:
• احساس بی قراری ، نا آرامی و یا ناراحتی.
• صحبت های تکانشی و حاضر جوابی های زیاد.
• داشتن مشکل در صبر کردن و آرام ماندن.
• صحبت کردن بیش از حد و به طور مداوم در حال حرکت و جنب و جوش.

شاخص های بی توجهی عبارتند از:
• عدم توانایی در تمرکز.
• بی دقتی در تکالیف مدرسه و دیگر وظایف.
• خیلی راحت حواسشان پرت می شود.
• فراموش کردن موارد مهم.
• معمولا کارهایی را که شروع کرده اند نصفه رها می کنند و پرش از یک فعالیت به فعالیت دیگر در آنها مشاهده می شود.

استفاده از Neurofeedback برای درمان ADHD
نوروفیدبک به کودکان آموزش می دهد تا نسبت به پاسخ های فیزیولوژیک خویش آگاه تر باشند و این که چگونه کنترل لوب فرونتال مغز (قسمت پیشانی) را به دست آورند که مرکز اصلی عملکرد اجرایی در این اختلال است. الکتروانسفالوگرافی (EEG) نوروفیدبک یک روش خاص برای ضبط فعالیت الکتریکی درون سلول هامغز از روی پوست سر می باشد. نوروفیدبک EEG به منظور ارائه اطلاعات لحظه به لحظه ، بر روی سیستم عصبی مرکزی و فعالیت مغز تمرکز می کند.

کودکان مبتلا به ADHD نسبت به کودکان بدون ADHD ، درجات بالاتری از اختلالات EEG را دارا هستند ؛ مثل ریتم بالاتر موج تتا (خواب آلودگی) ، ریتم حسی – حرکتی پایین (کنترل حرکت) و امواج پایین تر بتا (فرآیندهای توجه و حافظه) . نوروفیدبک تفاسیر صوتی و تصویری از این امواج مغز فراهم می کند و کودکان می آموزند که چگونه این سطح مناسب را برای عملکرد بهتر ، حفظ کنند.

در طول یک جلسه نوروفیدبک، سنسور های EEG بر روی پوست سر واقع شده است. سپس فعالیت امواج خاص مغزی شناسایی، تقویت ، ثبت شده و اطلاعات بلافاصله به درمانگر و مراجع ، بر روی صفحه نمایش ، بازخورد داده می شود. درمانگر برای مراجع درباره آنچه مشاهده      می کنند توضیح داده و آموزش می دهد که مراجع چگونه فعالیت مغز را کنترل کند تا عملکرد آن به حد قابل قبول برسد. کودک با کمک یک بازی رایانه ای می آموزد که فعالیت امواج دلتا را پایین نگهدارد و امواج بتا را افزایش دهد ، در غیراین صورت بازی ادامه نخواهد یافت. به این وسیله ، کودک تمرین می کند که تمرکز و توجه خود را افزایش دهد.

همچنین بررسی و گزارش شده است که مغز کودکان مبتلا به ADHD فاقد نظم در منطقه فرونتال (پیشانی) سر هستند که اجازه می دهد مغز میانی به سرعت و بدون استفاده از  سیستم چک کردن ، واکنش نشان می دهد. نوروفیدبک قدرت منطقه پیشانی مغز را بازسازی می کند و باعث ارتباط بهتر بین مغز میانی و جلو مغز می شود که اجازه می دهد تمرکز، توجه، انگیزه واکنش های عاطفی قابل کنترل باشند. کودکان ،طی جلساتی یاد می گیرند ، که چگونه قادر به دستیابی به نتایج مورد نظر هستند ، و در ضمن یاد می گیرند که چگونه بعد از خاتمه جلسات نوروفیدبک ، از این جلسات استفاده کنند ، تا نتایج پایدار وماندگاری به دست آورند.

متیل فنیدات (ریتالین) داروی محرک روانی است که معمولا برای درمان ADHD در کودکان و نوجوانان استفاده می شود. تحقیقات نشان می دهد که Neurofeedback به همان اندازه موثر است. معمولا به کودکان سه دوز 10 میلی گرم ریتالین هر روز ، در روزهای مدرسه داده می شود. تحقیقات نشان داده که نوروفیدبک  یک گزینه مطلوب است و همان نتایج دارو را به همراه دارد. برای والدینی که گزینه های دیگر درمان به غیر از دارو را ترجیح می دهند ، نوروفیدبک درمان غیر تهاجمی، ایمن، موثر و با اثر طولانی مدت است. به طور معمول ، کودک بسته به شدت علائم ، در 10 تا 20 جلسه یا جلسات بیشتری شرکت خواهد کرد و هر جلسه 30 تا 60 دقیقه طول می کشد.

منابع

Arns, M., de Ridder, S., Strehl, U., Breteler, M., & Coenen, A. (2009). Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: the effects on inattention, impulsivity and hyperactivity: a meta analysis.Clinical EEG and Neuroscience, 40(3), 180-189.

Duric, N., Assmus, J., Gundersen, D., & Elgen, I. (2012). Neurofeedback for the treatment of children and adolescents with ADHD: a randomized and controlled clinical trial using parental reports. BMC Psychiatry, 12(1), 107.

American Academy of Pediatrics report: Evidence-based Child and Adolescent Psychosocial Interventions, released November 2012

ترجمه کیانا کیانپور

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

متن اصلی مقاله:

Neurofeedback Therapy an Effective, Non-Drug Treatment for ADHD

By KRISTI A. DENAME

catsPills are not the only way to manage your child’s inappropriate or maladaptive behaviors

Neurofeedback therapy is a safe, non-invasive, alternative option for the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents. In November 2012, the American Academy of Pediatrics approved biofeedback and neurofeedback as a Level 1 or “best support” treatment option for children suffering from ADHD.

For parents looking for an effective, non-drug treatment of ADHD, neurofeedback is one worth serious consideration.

It is estimated that two million children in the United States are struggling with the symptoms of ADHD, which are inattention or inattention combined with hyperactivity.

Common indicators of ADHD with hyperactivity are:

  •  feeling restless, fidgeting, and/or squirming
  •  Impulsive speech and blurting answers
  •  Having difficulty remaining patient and quiet
  •  Excessive talking and moving, constantly in motion

Indicators of inattention type include:

  •  Inability to focus
  •  Carelessness with schoolwork and other tasks
  •  Very easily distracted
  •  Losing or forgetting important items
  •  Commonly do not complete tasks once started and bounce from one activity to the next

Neurofeedback Treatment for ADHD

Neurofeedback trains children to become more aware of their physiological responses and how to gain control of the brain’s frontal lobe, which is the executive functioning center. Electroencephalography (EEG) neurofeedback is a specific technique under biofeedback therapy, and it is the recording of electrical activity within the cells of the scalp. EEG neurofeedback focuses on the central nervous system and the brain’s activity in order to give moment-to-moment information.

Children with ADHD have higher rates of EEG abnormalities compared to children without ADHD, such as higher theta wave rhythms (drowsiness), lower sensorimotor rhythms (movement control), and lower beta waves (attention and memory processes). Neurofeedback provides audio and visual interpretations of these brain waves, and children learn how to maintain the appropriate levels for functioning.

During a neurofeedback session, EEG sensors are situated on the scalp. Specific brain wave activity is then detected, amplified, and recorded. The information is instantaneously fed back to the therapist and client on a screen. The therapist informs the client what they are observing, and trains them on how to control the brain activity so that it reaches the desired range. With the help of a video game program, the child learns to maintain low activity of the delta waves and an increase in beta waves, or the game will not continue to play. With this, the child exercises the brain and increases his focus and attention.

It also has been studied and reported that the brains of children with ADHD are lacking the regulation from the frontal region, allowing the mid-brain to quickly react without a type of checking system. Neurofeedback restores the strength of the frontal region of the brain, and builds a better connection between the mid-brain and forebrain, allowing focus, attention, impulses, and emotional reactions to become manageable. Children build memory for how they were able to achieve the desired results within the sessions and use it outside of the sessions to produce lasting results.

Methylphenidate (Ritalin) is a psychostimulant drug commonly used for the treatment of ADHD in children and adolescents. Research suggests that neurofeedback is an equally effective treatment. Children are typically given three doses of 10 mg Ritalin per day on school days. Neurofeedback training is shown to be a favorable option that provides the same results as medication. For parents who prefer other options aside from medication, neurofeedback is a non-invasive, safe, effective, and long-lasting treatment option. Typically, the child will participate in 10 to 20 sessions or more depending on severity of symptoms, and each session lasts 30 to 60 minutes.

References

Arns, M., de Ridder, S., Strehl, U., Breteler, M., & Coenen, A. (2009). Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: the effects on inattention, impulsivity and hyperactivity: a meta analysis.Clinical EEG and Neuroscience, 40(3), 180-189.

Duric, N., Assmus, J., Gundersen, D., & Elgen, I. (2012). Neurofeedback for the treatment of children and adolescents with ADHD: a randomized and controlled clinical trial using parental reports. BMC Psychiatry, 12(1), 107.

American Academy of Pediatrics report: Evidence-based Child and Adolescent Psychosocial Interventions, released November 2012

ترجمه نوروفیدبک،درمان موثر وغیر دارویی برای ADHD