تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (tDCS) در درمان افسردگی بیمار 92 ساله: مطالعه موردی

اختلال افسردگی اساسی در بین افراد 60 ساله و بالاتر یا به اصطلاح افسردگی دیرهنگام با نرخ 9 تا 18 % افراد این سنین را درگیر می نماید. افسردگی اساسی دیرهنگام رابطه ی مستقیمی دارد با افزایش میزان خودکشی در…