فهرست بستن

نوروفیدبک دربیش فعالی کودکان

خداوند سلولهای مغزی را طوری آفریده که در صورت آسیب دیدن توانایی ترمیم و اصلاح دارد که به این پدیده اصطلاحا پلاستیسیتیمی گویند .

توسط نوروفیدبک انسان می تواند در روند بهبود و ترمیم سلولهای مغزی دخالت کند و باعث تسریع در آن شود ، برای مثال در بیماری بیش فعالی کودکان  فعالیت سلولهای مغزی در ناحیه جلو مغز کاهش یافته و در نتیجه کودکان بیش فعال ، پر تحرک ، کم توجه و حواس پرت هستند و علیرغم اینکه این کودکان بهره هوش طبیعی دارند ولی بعلت کم توجهی و حواس پرتی توانایی یادگیری کمی دارند و در نتیجه افت تحصیلی پیدا می کنند .

در تکنولوژی جدید نوروفیدبک بدون بکارگیری داروهای شیمیایی و بدون عوارض و با استفاده از مدرن ترین تکنولوژی دنیا این بیماری معالجه می شود .

NEUROFEEDBACK IMAGES

نوروفیدبک چگونه می تواند بیش فعالی را درمان کند ؟

این سئوال اکثر والدین کودکان بیش فعال است ، در پاسخ به این سئوال باید بگویم که ما حس گری را در ناحیه ای از مغز که فعالیت کمی دارد می چسبانیم ، که این حس گر توسط سیمی به دستگاه نوروفیدبک و رایانه وصل می شود ، وفعالیت الکتریکی مغزرا به رایانه منتقل می کند و در روی مانیتور امواج مغزی بطور همزمان نمایان می شود ، این امواج مغزی غیر طبیعی هستند و از نظر فرکانس و دامنه در حد نرمال نیستند ، ولی چطور کودک خودش یاد می گیرد که امواج مغز خودش را اصلاح کند ، کودک بیش فعال که از امواج مغزی خودش اطلاعی ندارد ، بنابراین برای اینکه این امواج برای کودک مفهوم داشته باشد ، توسط نرم افزار مخصوص فعالیت الکتریکی سلولهای مغزی به بازی رایانه ای تبدیل می شود و بر خلاف همه بازیهای رایانه ای در این نوع بازی دسته بازی برای کنترل وجود ندارد ، بلکه فقط با اراده خود کودک و با فرمان سلولهای مغزی این بازی پیش می رود و زمانی که کودک یاد می گیرد چگونه بازی را پیش ببرد و امتیاز بگیرد ، تشویق می شود و بطور ناخود آگاه در جریان بهبودی و ترمیم سلولهای آسیب دیده مغزش قرار می گیرد که طی جلسات یاد می گیرد که چگونه حالت طبیعی سلولهای مغزی خود را حفظ کند و این یادگیری برای همیشه ماندگار خواهد بود و درست مانند یادگیری دوچرخه سواری است که هرگز فراموش نمی شود و پس از اینکه حس گر از بالای پوست سر کودک جدا می شود ، کودک یاد گرفته که چگونه با اراده خودش و بدون استفاده از دستگاه نوروفیدبک فعالیت سلولهای مغزی خود را تنظیم کند .

 kidadhd

برخی از والدین نگران هستند که این روش درمان چه عوارضی دارد ؟

در جواب باید عرض کنم که در این روش درمانی جدید هیچگونه جریان الکتریکی از طرف دستگاه به روی پوست و مغز وارد نمیشود ، بلکه این جریان فعالیت سلولهای مغزی است که به دستگاه هدایت می شود و هیچگونه جریان الکتریکی و اشعه و عاملی که ضرر داشته باشد در این تکنولوژی به کار نرفته و کاملا بدون عوارض است .

دکترداود آذرنگی نورولوژیست

مرکزنوروتراپی ایرانیان

www.irnfb.com

www.dr-azarangi.com