فهرست بستن

نوروفیدبک اضطراب را بیش از 70 درصد کاهش میدهد!

نوروفیدبک اضطراب را کاهش میدهد

یک روش نوین در شماره اخیر ژورنال سایکوتراپی و سایکوسوماتیک مورد بررسی و اعتبار سنجی قرار گرفته است که نشان میدهد نوروفیدبک اضطراب را کاهش میدهد و ناکارآمدی در تنظیم هیجانی و اضطراب بیش از حد، دربردارنده یک فراتشخیصی بزرگ در آسیب شناسی روانی می‌باشد. در سطح نورونی این آسیب با اختلال در تنظیم کنترل پره فرونتال بر آمیگدال مرتبط است. کسب کنترل مستقیم این گذرگاه‌های عصبی یک مداخله نوین و امیدوارکننده در جهت تعدیل اضطراب‌های شدید است.

نوروفیدبک اضطراب

کلینیک تخصصی مغز و اعصاب و روان ذهن برتر ایرانیان دارای پروانه رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد و همچنین مترجم کتاب مبانی نوروفیدبک توسط مدیریت جناب آقای دکتر داود آذرنگی می باشد ، خدمات نوروفیدبک و لورتا نوروفیدبک را با بیش از یکدهه تجربه و بصورت کاملا اصولی با هزینهای مصوب وزارت بهداشت به کلیه مراجعین عزیز ارایه می نماید.

نحوه مطالعه امکان پذیری که چگونه نوروفیدبک اضطراب را کاهش میدهد:

در جهت اثبات این مفهوم، این مطالعه امکان‌پذیری، ارتباط عملکردی و نگهداشت این درمان جدید مبتنی بر کانکتیویتی fMRI-نوروفیدبک را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. طرح آزمایش به صورت تصادفی و با گروه کنترل شم بوده که در آن 26 نفر افراد سالم با اضطراب بالا تحت درمان fMRI-نوروفیدبک قرار گرفتند تا در حین مواجهه با تهدید، کانکتیویتی بین نواحی کرتکس پره فرونتال شکمی-جانبی (vLPFC) و آمیگدال (گذرگاه هدف) تقویت گردد. نگهداشت تنظیم کنترل بعد از سه روز و در غیاب فیدبک سنجیده شد. درمان منجر به تغییر در کانکتیویتی عملکردی در گذرگاه هدف و سطح اضطراب شد.

نوروفیدبک اضطراب

نتایج بدست آمده از مطالعه امکان سنجی نوروفیدبک اضطراب را چگونه کاهش میدهد :

نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر هدف در گروه غیر شم به طور معناداری منجر به افزایش کانکتیویتی بین آمیگدال-vLPFC و کاهش اضطراب می‌شود. میزان بیشتر کانکتیویتی به طور معناداری با کاهش بیشتر در سطح اضطراب مرتبط است. در پیگیری درمان، کنترل اختیاری بر گذرگاه‌های عصبی در غیاب فیدبک نیز حفظ شده بود.

این مطالعه برای اولین بار نشان می‌دهد که خود تنظیمی موفق در مدارهای آمیگدال-پره فرونتال یک مداخله نوین برای کنترل اضطراب می‌باشد. همچنین این یافته‌ها بر اهمیت مدارهای آمیگدال-پرو فرونتال برای کنترل هیجانات و پتانسیل درمان مبتنی بر کانکتیویتی تاکید می‌کند.

:Reference

Zhiying Zhao et al. Real-Time Functional Connectivity-Informed Neurofeedback of Amygdala-Frontal Pathways Reduces Anxiety, Psychotherapy and Psychosomatics (2019). DOI: 10.1159/000496057

جهت رزرو نوبت همین حالا تماس بگیرید :

02144221177

02144221180