فهرست بستن

میزان اثرات درمانی بیوفیدبک درانواع مختلف بیماری های اعصاب

کاربردهای بالینی بیوفیدبک

download (3)

استفاده ی سایکوفیزیولوژیکال از نوروفیدبک و بیوفیدبک هدف بسیاری از تحقیقات می باشد. مطالعات انجام شده توسط

      Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback

طبقه بندی تائید شده ای در مورد میزان اثربخشی بیوفیدبک در انواع اختلالات ارائه کرده است.

 

1- موثر و خاص (level 5)

 

(موارد این سطح همانند سطح 4 می باشد اما دارای جامعه ی آماری بیشتر و قابل اعتماد تری نسبت به دارودرمانی یا درمان های دیگر است.)

 

بی اختیاری ادرار در زنان ( urinary incontinence in females )

 

2- موثر (level 4)

 

(در مقایسه با گروه های کنترل یا پلاسیبو بهبود قابل توجهی از لحاظ آماری در افراد تحت درمان با نوروفیدبک و بیوفیدبک صورت گرفته است.)

 

اضطراب (anxiety)

using-biofeedback-to-manage-migraines

بیش فعالی- کم توجهی (ADHD)

kidadhd

درد مزمن (chronic pain)

 

یبوست (constipation)

 

فشار خون (Hypertension)

 

انواع سردرد و میگرن (Tension headache / migraine)

images 12

اختلالات حرکتی (motion sickness)

 

سندروم رینود ( Raynaud s disease)

 

اختلالات گیجگاهی فکی ( Tempromondibular disorder)

 

3- تاثیر احتمالی : (level 3 )

 

(مطالعات چندگانه و مطالعات کلینیکی و تکرار این مطالعات، اثربخشی بیوفیدبک را در بهبود این بیماری ها نشان می دهد.)

 

اعتیاد، مصرف مواد و الکل (alcoholism , substance abuse)

 

آرتروز ( arthriosis)

 

دیابت (diabet mellitus)

 

اختلالات دفع مدفوع درکودکان ( fecal disorder children)

 

اختلالات دفع مدفوع در بزرگسالان (fecal incontinence adult)

 

بی خوابی (insomnia)

 

بی اختیاری ادرار مردان (urinary incontinence males )

 

آسیب های مغزی (traumatic brain injury)

 

سردرد کودکان (headache – pediatric)

 

4- تاثیر احتمالی : (level 2)

 

(حداقل یک مورد مطالعه با جامعه ی آماری کافی و اقدامات مناسب وجود دارد. اما به دلیل کمبود نمونه های تصادفی برای کنترل شرایط داخلی در مطالعه، این بیماری ها در این سطح قرار می گیرند.)

 

آسم (asthma)

 

اوتیسم (autism)

 

فلج عصب صورتی (bells palsy)

 

اختلالات مزمن انسدادی ریوی (chronic obstructive pulmonary disease)

 

بیماری های عروق کرونری (coronary artery disease)

 

اختلالات افسردگی (depressive disorder)

 

فیبرومیالژیا (fibromyalgia)

 

زخم پا (foot ulcers)

 

دیستونی کانونی دست و بازو ( hand dystonia)

 

سندرم تحریک پذیری روده (irritable bowel syndrome)

 

اختلال استرس پس از صانحه ( post traumatic stress disorder)

 

جراحات ناشی از کشش متوالی (repetitive strain injury)

 

سکته (stroke)

 

وز وز گوش (tinnitus)

 

بی اختیاری ادرار در کودکان (urinary incontinence in children)

 

5- بدون پشتیبانی تجربی : (firs level )

 

(بر اساس گزارش ها و مطالعات بیماران می باشد اما در واقع مشاهدات تجربی و آزمایشی کافی موجود نیست)

 

اختلالات تغذیه (eating disorder)

 

MS( Multiple Sclerosis)

 

جراحات طناب نخاعی ( spinal cord injury)

 

لکنت زبان (sluttering)

 

اختلالات طناب صوتی (vocal cord dysfunctions)

 

توضیح تقسیم بندی :

 

سطوح پایین در اثرگذاری در واقع دلیل بر این نیست که این فرایند اثرگذار نمی باشد . بسیاری از این بیماری ها به این دلیل در سطوح پایین تر قرار گرفته اند که هنوز تحقیقات به روی آن ها به اتمام نرسیده است. در نمونه های دیگر، تاثیر کمتر ایجاد شده ناشی از تغییرات درونی فرد می باشد که باید توجه داشت افراد با یکدیگر متفاوت هستند. برای بیمار آینده نگر و کسی که از روش های سنتی درمان راضی نمی باشد و یا با دارودرمانی مشکل دارد احتمال اثربخشی درمان با استفاده از این روش ها بسیار بهتر و منطقی تر می باشد

نویسنده : انیس جهانبازی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی (نوروتراپیست )

www.irnfb.com

www.irnfb.ir

www.dr-azarangi.com

Email: dr.azarangi@gmail.com