فهرست بستن

مزیتهای درمانی نوروفیدبک در مقایسه با درمان داروئی

1- دارو درمانی را می شود به اصلاح نمره چشم با عینک مقایسه کرد تا زمانی که عینک بر روی چشم است دید خوب است ولی به محض اینکه عینک از روی چشم برداشته می شود ، بیمار از نظر بینایی مثل وضعیت قبل از درمان می شود. یعنی دارو درمانی تنها علائم را موقتا از بین می برد ، مانند درمان بیماری هایی نظیر ADHD یا بیش فعالی و OCD یا وسواس و … که به محض قطع دارو مجددا بیماری عود می کند . در صورتی که در درمان با نوروفیدبک پایدارتر است .

2- نداشتن عوارض جانبی و اثرات سوء بسیاری از داروها.

3- تنظیم کل فعالیت مغز در نوروفیدبک.