فهرست بستن

لورتا نوروفیدبک

لورتا نوروفیدبک آخرین و پیشرفته ترین نسل درمان نوروفیدبک است. این روش ویژگی ها و مزایای بسیاری نسبت به نوروفیدبک معمول و سنتی دارد. مهمترین ویژگی برجسته لورتا نوروفیدبک ، امکان اثرگذاری و تعدیل فعالیت نواحی عمقی مغز است که با نوروفیدبک معمول به هیچ وجه چنین امکانی وجود ندارد چرا که در نوروفیدبک معمول فقط امکان ثبت کارکرد قشر مغز (لایه بیرونی مغز یا همان کورتکس) وجود دارد و مناطق عمقی تاثیری از درمان نمی گیرند. به عنوان مثال با استفاده از لورتا نوروفیدبک میتوان فعالیت منطقه آمیگدال (که منطقه ای که در عمق مغز است که مسئول اصلی در ایجاد و تولید هیجانات به خصوص هیجان ترس و اضطراب است) را تعدیل و اصلاح کرد و به روند درمان افراد مبتلا به اضطراب، سرعت و کیفیت قابل توجهی افزود. این امر قابل مقایسه با روش پیشرفته نوروفیدبک به نام fMRI نوروفیدبک است که با دستگاههای بسیار بسیار گران قیمت MRI و فقط به صورت پژوهشی در آمریکا و اروپا انجام میشود.

با این حاللورتا نوروفیدبک میتواند با همان دقت مکانی در مغز و با سرعت زمان اعمال فیدبک تا 24 برابر سریع تر از fMRI (که باعث تاثیرگزاری سریع­تر و کیفیت درمانی بهتر می­شود) کارکرد مناطق عمقی مغز را تغییر دهد. به علاوه با این درمان، میتوان به طورهمزمان روی چندین اختلال و چندین نقطه مغز کار کرد و تعداد جلسات درمانی را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد. با این درمان میتوان کارکرد بیش از 600 شاخص و نقطه/ عدد در مغز به طور همزمان در مغز تعدیل کرد. در حالی که در نورفیدبک معمولی این میزان فقط منحصر به سه شاخص و نقطه/عدد در مغز است. مزیت دیگر، کاهش تعداد جلسات از متوسط 50 جلسه نوروفیدبک معمول به فقط 20 جلسه در لورتا نوروفیدبک است. به علاوه تعداد جلسات در هفته نیز از 3 جلسه به 2 جلسه کاهش می یابد. بنابراین میزان رفت و آمد و زمان صرف شده در این روش در مقایسه با روش ها و نسل های قدیمی نوروفیدبک کاهش بسیار زیادی یافته است. و از این رو برای زندگی شهری مدرن و افرادی که دارای محدودیت زمان هستند بسیار مناسب است علاوه بر تاثیرات درمانی لورتا نوروفیدبک که حیطه های بسیار وسیعتری را نسبت به نوروفیدبک معمولی در برمیگرد از این روش میتوان به عنوان ابزاری موثر و سریع برای افزایش و بهبود عملکرد افراد در حیطه های مختلف ورزشی، مدیریت، دانش آموزان و افراد دارای مشاغل خاص و حساس استفاده کرد. از این روش درمان در درمان بسیاری از اختلالات میتوان استفاده کرد اختلالاتی از قبیل وسواس ( OCD ) ،که در برابر بسیاری از درمانها مقاوم هستند ولی با این روش بسیار بهبود میبابند، اضطراب، عدم توجه و تمرکز و بیش­فعالی (ADHDافسردگی ( Depression ) و …..

 

بیشتر بخوانیم … ، منبع دوم