فیزیوتراپی چیست ؟

فیزیوتراپی یک رشته مبتنی بر علم است که باعث بهبودی در بیماری ، آسیب یا ناتوانی می شود. هدف از این علم بازگرداندن حرکت و توانایی عملکردی فرد است. فیزیوتراپی حرفه ای مستقل است که در آن پزشکان تصمیم گیری در مورد درمان و داوری های بالینی را انجام می دهند.

 

کدام بیماری ها توسط فیزیوتراپی درمان میشوند ؟

فیزیوتراپی ایرانیان مرزداران