فهرست بستن

روش درمان تی ام اس برای انواع بیماری های مغز و اعصاب چیست ؟

روش درمان تی ام اس برای انواع بیماری های مغز و اعصاب چگونه است ؟

 

مقاله قبلی خواندیم : دستگاه تی ام اس چگونه درمان میکند؟

 

در جریان انواع بیماری های مربوط به مغز و اعصاب و روان معمولاً مغز در یک ناحیه به علت بیماری آسیب دیده و در نتیجه آن ، نورون های ناحیه آسیب به طور غیرطبیعی کار می‌کنند , یعنی سلول های آن ناحیه یا فعالیت بیش از حد دارند و یا برعکس فعالیت سلول های مغز در ناحیه آسیب ، کم شده ، که باعث به وجود آمدن بیماری شده به طور مثال در بیماری افسردگی معمولاً فعالیت نورون های مغزی در ناحیه DLPFC طرف چپ که در تصویر ملاحظه می فرمایید ، دچار کاهش فعالیت سلولی شده 

 

روش درمان تی ام اس

 

بنابراین روش درمان تی ام اس برای درمان لازم است که سلول های این ناحیه را در نیمکره چپ با دستگاه تی ام اس تحریک کنیم و این سلولها را وادار کنیم تا از تنبلی بیرون بیاید و فعالیت نرمال و طبیعی داشته باشند , و لازم است با دستگاه تی ام اس این ناحیه را تحریک کنیم و یا برعکس در بعضی بیماریها که نورون ها بیش از حد فعالیت جا باید آن ناحیه را مهار کرد.

ولی سوال این است که روش درمان تی ام اس چگونه ناحیه از مغز را تحریک و یا مهار کنیم ؟

در پاسخ باید خدمتتون عرض کنم که اگر پالس های دستگاه تی ام اس با فرکانس های پایین مانند یک هرتز باشد در آن موقع اثر مهاری روی نورون های مغزی خواهیم داشت ، ولی اگر با فرکانسهای بالا مانند ۱۰ هرتز باشد در آن موقع اثر تحریکی بر روی نورون های مغزی خواهیم داشت ، و بدین ترتیب ، با انتخاب مناسب پروتکل های تحریکی یا مهاری و با علم به محل دقیق ضایعه و نوع آسیب وارد شده ، می‌توان نوع درمان را توسط کامپیوتر در تی ام اس انتخاب کرده ، و برای بهبودی محل آسیب پروتکل درمانی مناسب انتخاب نمود.

دکتر داوود آذرنگی متخصص مغز و اعصاب

مرکز چند تخصصی مغز و اعصاب و روان ذهن برتر ایرانیان

تلفن : ۴۴۲۲۱۱۷۷ و ۴۴۲۲۱۱۸۰