تحصیلات

  • دانشجوي دکتراي تخصصی(Ph.D) روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد ساوه

 

  • شاگرد ممتاز دوره کارشناسی ارشد روانشناسی سنجش (روانسنجی) دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

 

انتشارات: مقاله

1-Dakhili, Shaghayegh; Manavipour, Davood; Golshani, Fatemeh. The prediction of Mental Health by the mechanisms of immature defense style. Journal of behavioral sciences in asia.(2013)

2-Dakhili, Shaghayegh; Manavipour, Davood; Golshani, Fatemeh. The relation between defense mechanisms and the quality of life. Journal of behavioral sciences in asia.(2013)

 

برگزاری سخنراني و کارگاه:

– برگزاری همایش هفته سلامت با موضوع “آشنایی با اختلال بیش فعالی و راههای درمان “در سالن اجتماعات سرای محله مرزداران.

– برگزاری کلاس” آشنایی با اختلالات خلقی- اضطرابی وراههای درمان” در سرای محله هفت چنار.

– برگزاري کارگاه هاي آزمونهاي روانشناختی دوره هاي کارورزي دانشجویان ارشد روانشناسی در انستیتو ISTDP تهران.

 

ساعت پذیرش آنلاین جهت مشاوره روزهای زوج از ساعت 12 الی 16

خانم دکتر شقایق دخیلی