فهرست بستن

ثبت موفق

پرداخت شما موفقیت آمیز بود و پرونده شما با موفقیت ثبت گردید.

 

برای تعیین ساعت حضور ، باید به واتس آپ کلینیک اعلام حضور کنید ، برای ورورد به واتس آپ کلینیک بر روی آیکون واتس آپ در زیر کلیک کنید یا شماره 09190021600 را در موبایل خود ذخیره نمایید.