فهرست بستن

آزمون تشخیص بیش فعالی کودکان

تشخیص بیش فعالی

تشخیص بیش فعالی به چه صورت انجام میشود؟

توسط آزمون بیش فعالی به منظور تشخیص اختلال کمبود توجه بیش فعالی، کودک باید علائم متعددی از بیش فعالی و تکانشی بودن یا بی توجهی و یا هر دو را به مدت 6 ماه یا بیشتر نشان دهد. علاوه بر این علائم در دو یا بیشتر از دو موقعیت (برای مثال خانه و مدرسه) باید اتفاق بیفتد. پیگیری رفتارها به مدت کوتاه برای تشخیص دقیق علائم فرزند شما کمک کننده است. این تست بیش فعالی بصورت چک لیست یک ابزار ساده برای تشخیص رفتار فرزند شماست. به سادگی جواب بله یا خیر را برای هر گزینه ( براساس رفتار فرزندتان) انتخاب نمایید:

لطفا به همه سوالات آزمون تشخیص بیش فعالی پاسخ دهید :

[HDquiz quiz = “490”]