اختلال نقص توجه و پرتحرکی

ADHD

Impulse-Control

نوشته شده توسط ویکی ا.جونز

اگر اختلال نقص توجه و پرتحرکی (ADHD یا ADD)، خانواده شما یا خانواده کسی که می شناسید را تحت تاثیر قرار می دهد، این اطلاعات می تواند بسیار مفید باشد.

با توجه به  پیچیده بودن اختلال ADHD ، این مقاله اطلاعاتی درباره دو مسئله اساسی به شما می دهد:

1) مشکلات تشخیص و درمان اختلال بیش فعالی

2) نوروفیدبک، روش درمانی ایمن که ماندگاری اثر درمان آن در مورد ADHD به اثبات رسیده است.

شرایط پزشکی کودکان مبتلا به ADHD

سازمان غذا و دارو ایالات متحده آمریکا (FDA) ، داروهایی که برای اختلال بیش فعالی تجویز می شود را به عنوان داروی کنترل کننده علایم این اختلال می داند و علاوه بر این، نگرانی هایی در مورد عوارض این داروها و تاثیر منفی که در درازمدت بر رشد و وزن کودک می گذارد، وجود دارد.

عوارض دیگری از قبیل کاهش پلاستیسیتی مغز و ایجاد تغییراتی در کروموزوم ها برای تبدیل شدن به مواد تشکیل دهنده سرطان در مدت سه ماه بعد از شروع استفاده داروی متیل فنیدیت(ریتالین). همچنین اضطراب، افسردگی یا اختلال سلوک که اغلب همراه با ADHD وجود دارد.

رفتار درمانی و نوروفیدبک

نوروفیدبک، کاربرد اصول روانشناسی یادگیری برای درمان الگوهای ناهنجار رفتار، تفکر و احساس می باشد. انجمن روانشناسی آمریکا (APA) نوروفیدبک را در دسته درمان های رفتاری قرار داده است. مطالعات کنترل شده با دست آورد پزشکان در مورد این امر که  نوروفیدبک  روش تسکین دهنده علایم ADHD است و تاثیر و ماندگاری بالایی دارد، اتفاق نظر دارند. برای مثال، دکتر هرولد راسل و دکتر جان کارتر گزارشی از دولت آمریکا در یافت کردند که نشان می دهد که 16 ماه بعد از تمام شدن دوره درمان با نوروفیدبک، امتیاز کودکان در خواندن، بیشتر از امتیازی بوده که بلافصله بعد از اتمام دوره درمانی بدست آورده بودند. به عبارت دیگر، تاثیرات و پیشرفت ها بعد از درمان هم ادامه خواهند داشت. این روش درمانی با دارو بسیار متفاوت است یعنی بعد از این که کودک مصرف دارو را متوقف کند، نشانه های اختلال حتی شدیدتر از قبل بروز خواهند کرد؛ در صورتی که در نوروفیدبک درمانی چنین نیست.

چگونه نوروفیدبک به کودک دارای اختلال ADHD کمک می کند؟

نوروفیدبک فعالیت های مغز کودک را به نمایش می گذارد و اطلاعات را به شکل بازی کامپیوتری، نور و صدا از طریق صفحه نمایش کامپیوتربه کودک نشان می دهد. پس از درمان با نوروفیدبک کودکان مبتلا به ADHD معمولا نمرات بهتری در خواندن و ریاضی را کسب خواهند کرد؛ همچنین بهتر می خوابند و با خانواده و دوستان ارتباط و رفتار مناسب تری خواهند داشت.

چگونه درمان با نوروفیدبک را شروع کنیم؟

brain-maps

  1. اطلاعات کمی فعالیت های مغز کودک از طریق EEG و QEEG ارزیابی می شود و مورد اندازه گیری قرار      می گیرد.
  2. درمانگران تایید شده یا دارای مجوز نوروفیدبک این اندازه گیری را انجام می دهند. آنها ممکن است پزشک، پرستار یا روانشناس باشند.
  3. QEEG نشان می دهد که کدام قسمت مغز فعالیت کم و کدام قسمت فعالیت بیشتری دارد. درمانگر مناطق مغزی مرتبط با اختلال ADHD کودک را مشخص می کند. برای مثال، منطقه تحت عملکرد قشر جلوی مغز، ارتباط مستقیم با مشکلات  برنامه ریزی و سازماندهی دارد.
  4. درمانگر نوروفیدبک، اطلاعات بدست آمده از اندازه گیری ها را به صورت یک گزارش ثبت می کند.
  5. این گزارش برای پزشک متخصص مربوطه ارسال شده و به والدین نیز ارا‍‍‍ئه می شود.
  6. هنگامی که ADHD تشخیص داده شد، ممکن است پدر و مادر، درمان نوروفیدبک را برای کودکشان در خواست کنند و یا پزشک نسخه ای برای انجام neurotherapy در جهت  درمان ADHD  بنویسد.

 

ترجمه کیانا کیانپور

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

متن اصلی مقاله

 Attention deficit Hyperactivity Disorder

Impulse-Control

Vicki A. Jones

If Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD or ADD) affects your family or the family of someone you know, this information will be quite useful. ADHD is complex and this article gives you information on two basic issues: The difficulties of diagnosing and treating ADHD . neurofeedback is a safe, proven, long-lasting treatment for ADHD.

The Medical Context of Children with ADHD

The United States Federal Drug Administration (FDA) classifies stimulant medications as controlled substances, making writing and filling prescriptions for them more difficult. In addition there are concerns about the reported side effects of these medications, including problems with insufficient growth and weight.

effects include reduction of brain plasticity and, most recently, changes in chromosomes to become precursors of cancer, at just three months of starting to take methylphenidate. Other conditions, including anxiety, depression, and/or conduct disorder often exist along with ADHD.

Behavior Therapy and Neurofeedback

It is the application of psychological principles of learning to treating disordered patterns of action, thinking, and feeling. The American Psychological Association (APA) includes neurofeedback in its list of behavior therapies. Controlled studies agree with what clinicians find: neurofeedback is as effective as stimulant medications in relieving the symptoms of ADHD and is far longer lasting. For example, Dr. Harold Russell and Dr. John Carter delivered a report to the U.S. government showing that 16 months after completing a series of neurofeedback treatments, the children’s reading scores had improved beyond the gains they had achieved immediately after the study was completed. This is very different from medication. When the patient stops taking medication improvements are lost and symptoms return as severe as ever.

How Neurofeedback Helps the Child with ADHD

Neurofeedback monitors the child’s brain activity and gives the information back to the child in an array of computer games, lights, and/or sounds. After neurofeedback therapy children with ADHD usually make much better grades in reading, math and conduct. They sleep better, and they get along with their family and friends better.

How to Start Receiving Neurofeedback Therapy

brain-maps

1.The child gets an evaluation, including quantitative EEG (QEEG) for objective, measurable information about their brain activity. This measurement helps make an accurate diagnosis of ADHD at the beginning of treatment.

2. Certified or licensed neurofeedback therapists make these measurements. They may be medical doctors, nurses or psychologists.

3. QEEG show which areas of the brain are underfunctioning or over-functioning. The therapist detects the brain areas associated with the child’s ADHD. For example, underfunctioning of the prefrontal cortical area is directly related to difficulties with planning and organizing.

4.The neurofeedback therapist puts together the information from the history and from the measurements and writes a report.

5. The report is sent to the referring health professional and, usually, to the parent(s).

6. When ADHD is diagnosed parents may self-refer or the patient’s physician may write a prescription for neurotherapy for ADHD.

Copyright 2005, International Society for Neuronal Regulation

INTERNATIONAL SOCIETY FOR NEUROFEEDBACK & RESEARCH

ترجمه مقاله درمان اختلال نقص توجه و پرتحرکی