در مقاله قبلی خواندیم : نقش دستگاه TMS در درمان انواع بیماری های مغز وا عصاب چیست ؟

تا به حال به این نتیجه رسیده ایم که دستگاه تی ام اس نیروی الکتریکی را به نیروی مغناطیسی تبدیل می کند ، و نیروی مغناطیسی حاصل از دستگاه تی ام اس از قسمت های مختلف جمجمه یعنی پوست و مو و استخوان و پرده های مغز عبور کرده و به سطح خارجی مغز یا قشر مغز اصابت کرده و در روی قشر مغز دوباره به جریان الکتریکی تبدیل می شود ، و تاثیری که این جریان الکتریکی بر مغز دارد به چند دسته تقسیم می شود .

دسته اول بر روی جریان الکتریکی طبیعی مغز تاثیر می کند چون یک نیروی الکتریکی جدیدی به نیروی الکتریکی موجود در مغز اضافه شده و طبیعتاً در جریان الکتریکی نرمال مغز تغییراتی را ایجاد می کند.

دوم این که در میزان گردش خون موضعی مغز می‌تواند تغییراتی ایجاد کند و آن را کم و یا زیاد کند

سوم این‌که بر روی سینا پس ها تأثیر کرده و در ترشح میزان مواد بیوشیمیایی و نوروترانسمیترها در مغز تغییراتی ایجاد می‌کند ،  و بعضی آنها را بستگی به نوع پالس مهاری یا تحریکی کم و یا زیاد میکند.

چهارم بر روی پدیده آپوپتوزیس تاثیر کرده و آن را کاهش می دهد ولی باید بدانیم آپوپتوزیس یعنی چه؟

آپوپتوزیس پدیده مرگ طبیعی سلول ها در ناحیه هیپوکامپ است ، یعنی با تکنولوژی تی ام اس میتوان از مرگ سلول ها در ناحیه هیپوکامپ کاست و چون ناحیه هیپوکامپ ناحیه مربوط به حافظه است با این کار می توان از اختلال حافظه به خصوص در سنین بالا پیشگیری کرد.

 

تاثیر پالس های rTMS بر مغز
پاسخگوی شما هستیم