در مقاله قبلی خواندیم : نقش دستگاه TMS در درمان انواع بیماری های مغز وا عصاب چیست ؟

تا به حال به این نتیجه رسیده ایم که دستگاه تی ام اس نیروی الکتریکی را به نیروی مغناطیسی تبدیل می کند ، و نیروی مغناطیسی حاصل از دستگاه تی ام اس از قسمت های مختلف جمجمه یعنی پوست و مو و استخوان و پرده های مغز عبور کرده و به سطح خارجی مغز یا قشر مغز اصابت کرده و در روی قشر مغز دوباره به جریان الکتریکی تبدیل می شود ، و تاثیری که این جریان الکتریکی بر مغز دارد به چند دسته تقسیم می شود .

دسته اول بر روی جریان الکتریکی طبیعی مغز تاثیر می کند چون یک نیروی الکتریکی جدیدی به نیروی الکتریکی موجود در مغز اضافه شده و طبیعتاً در جریان الکتریکی نرمال مغز تغییراتی را ایجاد می کند.

دوم این که در میزان گردش خون موضعی مغز می‌تواند تغییراتی ایجاد کند و آن را کم و یا زیاد کند

سوم این‌که بر روی سینا پس ها تأثیر کرده و در ترشح میزان مواد بیوشیمیایی و نوروترانسمیترها در مغز تغییراتی ایجاد می‌کند ،  و بعضی آنها را بستگی به نوع پالس مهاری یا تحریکی کم و یا زیاد میکند.

چهارم بر روی پدیده آپوپتوزیس تاثیر کرده و آن را کاهش می دهد ولی باید بدانیم آپوپتوزیس یعنی چه؟

آپوپتوزیس پدیده مرگ طبیعی سلول ها در ناحیه هیپوکامپ است ، یعنی با تکنولوژی تی ام اس میتوان از مرگ سلول ها در ناحیه هیپوکامپ کاست و چون ناحیه هیپوکامپ ناحیه مربوط به حافظه است با این کار می توان از اختلال حافظه به خصوص در سنین بالا پیشگیری کرد.

 

تاثیر پالس های rTMS بر مغز