Results

شما بصورت جدی نیاز به مشاوره جهت شروع درمان دارید

لطفا جهت رزور نوبت مشاوره اینجا را کلیک کنید

آزمونهای تکمیلی تشخیص بیشفعالی کودکان

بهتر است برای بررسی بیشتر با ما در تماس باشید

برای تماس با ما کافیست اینجا را کلیک کنید

آزمونهای تکمیلی تشخیص بیشفعالی کودکان

#1. آیا علائم/ رفتارهایی که در آزمون قبل پاسخ دادید به مدت 6 ماه یا بیشتر وجود دارند؟

#2. آیا این رفتارها باعث ایجاد مشکل یا اختلال شده است؟

#3. آیا این رفتارها در بیش از یک موقعیت وجود دارند؟

#4. آیا این علائم قبل از سن 7 سالگی وجود داشته اند؟

finish
آزمونهای تکمیلی تشخیص بیشفعالی کودکان